Contributie

Ieder lid van de Scouting Sint Joris Maasniel betaalt contributie. De hoogte van de contributie is of € 120,00 of € 160,00 per lid per scoutingjaar. De hoogte is afhankelijk van de keuze van de ouder/verzorger om ons wel of niet te helpen. Deze keuze maak je bij de inschrijving en deze kan ieder scoutingjaar gewijzigd worden. De contributie wordt 1x per 3 maanden geïnd via automatische incasso.

Wij vragen éénmalig € 20,00 inschrijfgeld, hier krijg je een T-shirt van onze scoutinggroep voor terug. 

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan na de 3de kijkdag, als ze lid willen worden, contributie betalen.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat de afmelding bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie is doorgegeven. Je hebt een maand opzegtermijn.
Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie. Zodra deze afmelding ingediend is stopt de betaling per de 1e van de maand na de opzegtermijn.

Kamp en bivakgeld

De kosten van de kampen en bivakken staan financieel los van de contributie. Deze kosten verschillen per speltak en per kamp/bivak en is afhankelijk van de activiteiten en de locatie.

Per speltak wordt er met de ouders/leden gecommuniceerd over het kamp/bivak, betreffende aanmelden en kosten.

tent